Wideokonferencja informacyjno-edukacyjna dla rodziców

przez | 20 września 2021
Wideokonferencja informacyjno-edukacyjna dla rodziców 22.09.2021 godz. 16:00
Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

w nawiązaniu do wcześniejszych informacji, uprzejmie proszę o przekazanie przewodniczącym rad rodziców poszczególnych oddziałów zaproszenia (w załączeniu) do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci i młodzieży oraz linku do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MjE4MzYtNjQzMy00Yzc2LTk5YWMtZmI5ODk2ODVmNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 16.00.
Jednocześnie proszę o przesłanie do wizytatorów rejonowych do jutra (wtorek) do godziny 13.00 ewentualnych pytań rodziców dotyczących szczepień dzieci i młodzieży.
Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty