Dzień Chłopaka

przez | 30 września 2021
Dzień Chłopaka 2021

Dzień Chłopaka 2021W dniu 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Samorząd Uczniowski zorganizował wybory „Super Chłopaka”. Dziewczęta z poszczególnych klas wybierały kolegę (lub pana, w przypadku braku kolegów w klasie), który zasługuje na ten tytuł. „Super Chłopakami” w roku szkolnym 2021/2022 zostali:

Oddział przedszkolny- Hubert Czaja

Klasa I- Wojciech Szafran

Klasa II- Wojciech Suder

Klasa III- ks. Krzysztof Lichota

Klasa IV- Ignacy Nita

Klasa V- Bartłomiej Mroczkowski

Klasa VI- Sebastian Sochaj

Zwycięzcy odebrali pamiątkowe medale i słodycze z rąk przewodniczącej SU i zastępcy.  Gratulujemy postawy, która zasługuje na naśladowanie. Na ten tytuł trzeba sobie zasłużyć koleżeństwem, sympatią do ludzi, chęcią niesienia pomocy innym. W naszej szkole są SUPER CHŁOPAKI. Dziewczęta z poszczególnych klas również nie zapomniały o kolegach przekazując życzenia i upominki. Wszystkiego dobrego Chłopaki.