Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

Agata Prościńska

Przewodnicząca SU – Agata Prościńska

 

Wiktoria Puk

Zastępca SU – Wiktoria Puk

 

Aleksandra Suder

Sekretarz SU – Aleksandra Suder

 

Opiekunowie SU

mgr Teresa Bartoś

mgr Hanna Jakoniuk